Meny

28 apr 2017

Företagsnyhet

Uppdaterad information om Storgatan och Brogatan. En del är klart och mycket pågår...

Storgatan byggs om. Det är grusigt … Vad gör man då? Jo, man passar såklart på att spela boule, provlägga gatusten, lyssna på vilka arkeologiska fynd som gjorts under våren, man provsitter en grävmaskin och lär sig om hur man får träd att trivas mitt i en gata! Samma datum är det dessutom Shoppingkväll och Restaurangveckan pågår för fullt.

Detta är klart

Nya kablar har lagts ner för el och fiber (bredband). De gamla elkablarna var mycket gamla och säkerheten mot kabelfel kommer öka genom utbytet. Fastighetsägarna på Storgatan har kontaktats angående möjligheten att ansluta sig till Halmstad stadsnät. Belysningsfundament har grävts ner. En del av de avvattningsrännor som kommer ta hand om regnvattnet har satts på plats.

Stenläggning pågår

Stenläggningen på Storgatan har börjat. Förseningen på en dag berodde på att Jordbruksverket vid ett stickprov vid gränsen kontrollerade att inga skadeinsekter åkt snålskjuts från Kina via träemballaget. För övrigt gäller tidsplanen sedan tidigare.

Brogatan/Stora torg

Nu börjar man se gatans nya dragning och att ytan intill fastigheterna blir rymligare för flanörerna. Tyvärr kommer det att dröja innan väntkurar för bussresenärerna kommer att finnas på plats. Utredning pågår angående hur dessa kurer skall utformas för att så bra som möjligt passa på torget.

Boule med mera på Storgatan den 3 maj!

Klockan 16.00-18.00 den 3 maj händer det en hel del på Storgatan. Man kan spela boule, provsitta en grävmaskin, lägga en gatusten, lyssna till ett arkeologiskt föredrag om vilka fynd som gjorts och om Storgatans historia samt lära sig hur man får träd att trivas mitt i en gata. Dessutom är det som ni vet ”Shoppingkväll” och Restaurangvecka denna dag. Välkommen! Läs gärna mer här:

Invigning den 17 juni!

Save the date! Skriv in den 17 juni i kalendern redan nu. Då blir det invigning 

Fakta om stenläggningen

  • Stenplattorna är i granit. Även svensk svart diabas används.
  • Stenplattornas mått är 295 x 295 x 65 mm
  • Antal stenplattor som ska läggas: ca 40000
  • Antalet smågatstenar: ca 260000
  • Varje stenplatta väger ca 15 kilo och varje smågatsten ca 2 kilo.
  • Total vikt granitsten som ska läggas på plats för hand: ca 1100 ton!
  • Ca 10 stenläggare jobbar med att lägga stenen. Det är så många som får plats att jobba rationellt samtidigt.
  • Att lägga plattorna ett kvarter tar ca två veckor.
  • Den 15 juni ska det vara klart. Sträckan Orups gränd – Norre port görs dock klar i höst.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.