Meny

25 apr 2017

Pressmeddelande

Möjlighet för ytterligare uteserveringsyta på Storgatan efter ombyggnaden

Ombyggnaden av Storgatan går enligt plan och i mitten av juni blir det invigning. Halmstadborna kommer att ha fler uteserveringar att välja på längs det populära stråket i sommar, och genom en tillfällig flexibel lösning kommer även O’Learys att kunna etablera sin uteservering i år.

Efter ombyggnaden av Köpmansgatan, Brogatan och Klammerdammsgatan har som bekant turen kommit till Storgatan. I samband med ombyggnaden så har fördelningsprincipen för uteserveringar på gatan gjorts om. Det beror främst på säkerheten, eftersom räddningsfordon historiskt har haft svårt att ta sig fram på gatan, men det är också en fråga om att ge fler aktörer möjlighet att etablera sig.

- En nackdel är att en del aktörer får något mindre yta än föregående år, men med nuvarande lösning får våra besökare ett större utbud, samtidigt som vi får ökad säkerhet i centrum, säger Lars Püss (M), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Zonindelning

Målet med ombyggnaden är att skapa en trivsam, trafiksäker, tillgänglig och trygg miljö, som både fungerar som mötesplats för människor med olika behov och stärker centrumhandeln. Gatan har delats in i olika zoner. I mitten finns en mindre zon avsedd för bland annat bänkar, cykelställ och planteringar. Den större mittzonen är en fri zon för fotgängare, cyklister, räddnings- och leveransfordon. Närmast fasaderna på båda sidor om gatan finns zon för uteservering.

Fördelningsprincipen när det gäller uteserveringar är tänkt att vara enhetlig och rättvis och skapa utrymme för fler aktörer. Genom att ha uteserveringarna i zonerna intill fasad så får vi totalt sett fler kvadratmeter uteserveringsyta på gatan.

Lösning för restaurang utan fasad

O’Learys är den aktör som har verksamhet på andra våningen i en fastighet vilket gör en etablering intill fasaden svår. Restaurangen har tidigare fått upplåtelse för 2017, och för att lösa situationen har en kompromisslösning tagits fram. En yta två meter ut från fasaden där ingången finns kommer att upplåtas för uteservering i sommar. Dagtid, då butikerna har öppet, ska ytan mellan ingången och serveringen hållas fri för fotgängare men kvällstid kan serveringen bli något större.

- Vi vill kunna vara flexibla och möjliggöra för så många uteserveringar som möjligt, eftersom vi fick ett tydligt kvitto i enkätundersökningen om centrum att det är viktigt för Halmstadborna. Den här lösningen är ett avsteg från de principer vi tagit fram, men eftersom den inte hindrar räddningsvägarna och fungerar med omgivande verksamhet och våra bänkar och planteringar, så är vi beredda att prova detta i år, säger Lars Püss.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.