Meny

25 apr 2017

Pressmeddelande

HMS omsätter mer än en miljard kronor

I kvartalsrapporten kan man läsa att läsa att omsättningen för kvartal 1 2017 växte med 35% jämfört med samma period förra året. För första gången någonsin omsätter HMS nu mer än en miljard kronor på rullande årsbasis.

Senaste tolv månaderna

  • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 030 Mkr (732), vilket motsvarar en ökning med 37 % i lokala valutor. Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning positivt med 24 Mkr
  • Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 186 Mkr (90), motsvarande en rörelsemarginal på 18 % (12)
  • Orderingången för tolvmånaders perioden uppgick till 1 065 Mkr (706)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för de senaste tolv månaderna uppgick till 203 Mkr (87)
  • Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna uppgick till 128 Mkr (51) och vinst per aktie till 11,07 kr (4,46)

Kvartalet

  • Första kvartalets omsättning uppgick till 279 Mkr (201) motsvarande en ökning på 35 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 57 Mkr (20) motsvarande en rörelsemarginal EBIT på 21 % (10)
  • Orderingången under första kvartalet uppgick till 299 Mkr (199)

VD-kommentar

2017 har startat mycket starkt för HMS. Vi kan rapportera om nya rekordnivåer på orderingång, fakturering och rörelseresultat Omsättningen för första kvartalet landade på 279 Mkr, och med stabil bruttomarginal och välavvägd expansion av kostnaderna blev rörelseresultatet 57 Mkr - en rörelsemarginal på 21 %. Orderingång på ny rekordnivå (299 Mkr), positiv resultatutveckling och starkt kassaflöde ger oss stora möjligheter att aktivt arbeta mot fortsatt tillväxt.

Vi ser en underliggande förstärkning i konjunkturen vilket både lyfter vår organiska tillväxt till nästan 20 % samtidigt som förra årets båda förvärv adderar försäljning och ger oss en total tillväxt på 35 % i lokala valutor för årets första kvartal.

Vi ser en mycket god utveckling i USA där investeringsviljan har förbättrats avsevärt, den i slutet av förra året svagare utvecklingen i Japan har vänt och visar nu på en god tillväxt igen. Vår största marknad Tyskland fortsätter växa i stabil takt och sammantaget går samtliga av våra marknader och produktlinjer bra.

Förvärven som gjordes 2016 utvecklas enligt plan, belgiska eWON är en integrerad del i HMS organisation och fortsätter visa god tillväxt. Spanska Intesis expanderar sina resurser inom försäljning, marknadsföring och utvecklingsresurser för att öka sin internationella försäljning, samtidigt som den nuvarande försäljningsutvecklingen fortsätter i positiv riktning.

Vi har inlett ett flertal partnerskap i USA inom ”Industrial Internet of Things” och flera konkreta förfrågningar och affärer börjar ta form inom detta område. Våra partnerskap handlar främst om kompletterande mjukvarulösningar som kan använda sig av HMS kommunikationsprodukter för att koppla data från industriella maskiner till olika IT och IoT lösningar.

Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden. Vi arbetar fortsatt vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Staffan Dahlström
 Verkställande Direktör
 Halmstad 25 april, 2017

Foto: Thomas Carlsson

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.