Meny

20 apr 2017

Företagsnyhet

Årsredovisning för små aktiebolag. Så gör du - filmtajm på verksamt.se

På verksamt.se finns en 4-minutersfilm som enkelt visar hur du ska göra. Du kan välja att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna.

Aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Mindre aktiebolag kan välja att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna.

K2-årsredovisning eller K3-årsredovisning?

Du ska alltid upprätta årsredovisning för ditt aktiebolagFöretagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder. Ett aktiebolag är en juridisk person. I vissa fall kan styrelsen eller delägarna ha personligt ansvar.. Om ditt aktiebolag räknas som ett mindre bolag kan du välja att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna istället för huvudregelverket K3. För större aktiebolag finns inte den möjligheten utan de måste upprätta årsredovisning enligt huvudregelverket K3.

Vad räknas som större företag?

Med större företag menas sådana företag som uppfyller minst två av följande kriterier två år i rad (samma kriterier):

  • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
  • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Övriga företag räknas som mindre företag. Noterade företag anses alltid som större företag. I de flesta fall ska även kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag tillämpa reglerna för större företag.

K2-årsredovisning

Aktiebolag som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket. När du väljer att upprätta en årsredovisning enligt K2-reglerna måste du följa samtliga regler, du kan alltså inte välja att tillämpa andra råd än de som beskrivs i vägledningen.

För räkenskapsårTid som ett företags redovisning omfattar. För ett aktiebolag ska räkenskapsåret framgå av bolagsordningen. Exempel på räkenskapsår är 1 januari-31 december, 1 maj-30 april, 1 juli-30 juni och 1 september-31 augusti. som påbörjas efter den 31 december 2015 tillämpas K2 Årsredovisning i mindre företag i stället för K2 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Texten ovan är bara ett utdrag av all information som du hittar på verksamt.se. Titta in där, kika på filmen, och läs mer.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.