Meny

05 apr 2017

Företagsnyhet

Halmstads kommun handlar varor och tjänster för cirka 1,5 miljarder varje år

I upphandlingsplanen för 2017 kan du se vad som ska upphandlas. För att hjälpa dig som företagare anordnar vi kostnadsfria seminarier om hur du gör affärer med kommunen och dess bolag. Nästa tillfälle är den 8 maj.

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. För att få fler lokala företagare att delta i upphandlingar erbjuder vi fyra gånger om året kostnadsfria seminarium om hur du gör affärer med Halmstads kommun och kommunens bolag. Nästa tillfälle är den 8 maj.

Upphandlingsplan 2017

Upphandlingsplan 2017 visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. Upphandlingsplanen är preliminär och kan komma att förändras. Ta en titt. Kanske finns det flera upphandlingar som är intressanta för ditt företag!

Här är bara några få exempel på vad som ska upphandlas:

 • Livsmedel - frukt, grönsaker och potatis
 • Etiska uppföljandekontroller
 • Brandsläckare med tillbehör och service
 • Grus och makadam
 • Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster
 • Lås, låsservice och värdeskåp
 • Tonerkassetter
 • Hyra och tvätt av entrémattor
 • Profilartiklar
 • Konsulttjänst outplacement
 • Dekor & dekaler
 • Färg, tapeter och tillbehör
 • Tvätteritjänster- övrigt gods
 • IT-konsulttjänster
 • Glasögon (Terminal- och skyddsglasögon)
 • Vitvaror
 • Digital nattillsyn
 • Sjuksköterskor, bemanning
 • Madrasser
 • Planeringssystem samt tid- och insatsregistrering
 • Webbaserat/digitalt anhörigstöd
 • Kommuntransport fordon/åkeri m.m.
 • Reservdelar verkstad
 • Södra infarten (de kommunala delarna)
 • Drift av café (Halmstad Arena)
 • Mekaniska arbeten (svets)
 • Trädfällning/Trädrensning

Visste du att:
Halmstads kommun har samordnad varudistribution. Det innebär bland annat att fler företag som saknar egen organisation för distribution kan delta i upphandlingen. Här kan du läsa mer om det.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.