Meny

30 mar 2017

Pressmeddelande

Heja alla småföretagare - ni är Sveriges största välfärdsskapare!

Det visar en analys som Företagarna presenterar i rapporten Välfärdsskaparna. Som grupp bidrar småföretagens anställda mer till välfärden än övriga sektorer på arbetsmarknaden.

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner. Som grupp bidrar de mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora företag, i offentlig sektor eller i övriga sektorer på arbetsmarknaden. Det visar en unik analys som Företagarna presenterar i rapporten Välfärdsskaparna. I den sammanställs skatteintäkterna sektor för sektor i landets samtliga 290 kommuner.

– De små företagen är helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Därmed är de även livsviktiga för utvecklingen vad gäller välfärd och kommunal service, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

I 217 av Sveriges 290 kommuner – tre av fyra – står småföretagen för den största andelen inkomstskatt, men det finns stora skillnader. Störst är bidraget från småföretagen i Åre med hela 42 procent. Lägst är andelen i Oxelösund med 19 procent. Genomsnittet för landets samtliga kommuner är 29 procent.

De sektorer som den kommunala inkomstskatten kommer ifrån är småföretag, företag som har mer än 50 anställda, offentlig sektor, övriga organisationer, pensionärer och andra (arbetslösa, sjuka, studerande och övriga).

– Ett intressant resultat från undersökningen är att det verkar som att en lägre kommunal skattesats hänger ihop med en högre andel kommunala skatteintäkter från privat sektor, säger René Bongard, statistiker, Företagarna.

Svenska småföretag vill växa och de flesta ser goda möjligheter att expandera verksamheten. Men företagsklimatet både lokalt och nationellt behöver förbättras för att småföretagen ska kunna fortsätta att skapa jobb och välfärd.

– Med rapporten Välfärdsskaparna vill vi sätta fingret på hur viktiga småföretagen är och inspirera alla kommunala beslutsfattare att se vilka möjligheter som finns i att förbättra företagarklimatet i kommunen, säger Günther Mårder, vd, Företagarna.

Undersökningen utgår från alla som betalar kommunal inkomstskatt och bygger på offentlig statistik från SCB och Arbetsförmedlingen gällande 2015.

Bilden har vi lånat från Företagarnas webbplats.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.