Meny

22 mar 2017

Pressmeddelande

Markanvisningstävling för Österskans och MotorHalland flyttar till Flygstaden

Det var ett par av de ärenden som behandlades på gårdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Markanvisningstävling för utvecklingen av Österskans

Utvecklingen av området vid Österskans fortsätter. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att en markanvisningstävling ska ske där byggherrar, arkitektbyråer och hotellaktörer tillsammans får komma in med förslag på idéer på hur området ska se ut i framtiden. I april startar intresseanmälan och den sträcker sig till sista maj. Kommunen kommer därefter att välja ut tre till fem bidrag som går vidare till markanvisningstävlingen. Tävlingen avslutas sista november och vinnaren kommer att meddelas under början av 2018.

– Nu har vi en unik chans i ett fantastiskt läge att få till en attraktiv mötesplats vid Nissan. Det kommer bli en spännande tid framöver för att se vilka förslag vi får in. Jag har hela tiden haft en vision om att detta ska bli en mötesplats 24 timmar om dygnet och kanske kan det bli en verklighet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Österskans nuvarande funktion som bussteriminal kommer att upphöra när resecentrum etapp 2 är färdigbyggt och stadsbussarna flyttar till Laholmsvägen. Förhoppningen är att göra om området till en ny knutpunkt i centrala Halmstad med bland annat ett hotell, kommersiella verksamheter och en saluhall.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

MotorHalland flyttar till Flygstaden

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade vid dagens möte att godkänna ett markbytesavtal med MotorHalland vilket innebär att kommunen förvärvar tomträtten till Halmstad Oliven 4 för 60 miljoner kronor. Samtidigt reserveras ett område av Halmstad Eketånga för bilförsäljning. MotorHalland betalar cirka 15 miljoner för tomten i Eketånga som är cirka 60 000 kvadratmeter stor. Betalningen delas in i tre steg.

– Skönt att avtalet är klart och vi lyckats hitta en väg fram både för MotorHalland att fortsätta utvecklas i Halmstad och att kommunen kan fortsätta utveckla Tullkammarkajen fullt ut, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Markbytet innebär att kommunen kan planlägga Tullkammarkajen för att bygga cirka 600 nya bostäder samtidigt som MotorHalland får möjlighet att utveckla sin verksamhet på ett nytt ställe. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.