Meny

21 mar 2017

Företagsnyhet

Ombyggnationen av Storgatan och Brogatan. Vad händer egentligen?

Här kommer en uppdatering av vad som händer på Storgatan och Brogatan just nu och framöver.

NULÄGE
Arbetet rullar på enligt plan och är nu inne i den ”stökigaste” perioden med schakter för elledningar, fiberledningar och fjärrvärmeledningar samt grovjustering av grusytor inför stensättningen. Det är som ni märker många maskiner i arbete, men redan om ett par veckor kommer det att lugna ner sig.
Allt som skulle rivas är nu rivet och konstverken är flyttade. 91:an Karlsson har till exempel fått ett nytt hem precis intill Norre port.

Bilden som illustrerar artikeln visar inte exakt hur det kommer att se ut. Exempelvis konstverket som syns visar bara var ett konstverk skulle kunna placeras, inte hur det kommer att se ut.

STENSÄTTNING - TIDPLAN PÅ GÅNG
En mer detaljerad tidsplan för stensättningen sätts nu i veckan. Berörda parter kommer att få information om när och var det ska stensättas. Stenen har lämnat Kina och anländer till Halmstad vecka 17.

CYKLAR - NYA CYKELSTÄLL FINNS UPPSATTA
Cyklarna på Storgatan vållar bekymmer för såväl besökare som byggjobbare. Nya cykelställ har satts upp längs Bastionsgatan, Norre torg och Orups gränd. Sannolikt kommer det upp förbudsskyltar för att cykla längs Storgatan förbi byggarbetsplatsen så länge arbete pågår.

UTESERVERINGAR?
Det har diskuterats om det går att sätta ut uteserveringar på gruset, men det är svårt att ge ett generellt svar. De måste till exempel kunna plockas bort på kort varsel.

BROGATAN/STORA TORG
Denna vecka förstärks den sista delen av Torggaragets tätskikt. Nästa vecka börjar en del av gropen att fyllas för att kunna börja sätta tillbaka smågatstenen. Det innebär att avspärrningen på torget kommer att bli mindre efter hand.

INFORMATIONSVEPOR OCH FOLDRAR FINNS
Vi har satt upp vepor både längs Storgatan och vid Brogatan/Stora torg som berättar vad som är på gång.

ARKEOLOGER PÅ PLATS
Det finns arkeologer på plats som kollar så att inte något intressant kulturlager grävs bort.

TIDSPLAN - 15 JUNI SKA DET MESTA VARA KLART
Arbetet går enligt tidsplan och ska vara klart till den 15 juni. De nya, större träden kommer dock att planeras framåt hösten eftersom det är mest gynnsamt för träden. Kommunen är jättetacksamma för ert tålamod och hoppas att ni ser fram emot invigningen lika mycket som alla gör!

KONTAKT

Har du verksamhet som berörs av ombyggnationen är du alltid välkommen att kontakta någon av de som jobbar i projektet. Ring 035 - 13 70 00 så hjälper personalen på Halmstad Direkt dig till rätt person.

Du kan också boka möte med tillståndslotsen. Prata med Håkan Strömqvist, näringslivsutvecklare på Halmstads Näringslivs AB, 072-983 68 85, hakan.stromqvist@halmstad.se. Han kan hjälpa dig både med det och många andra frågor som rör själva företagandet. Det kan exempelvis handla om att du vill utveckla företaget eller expandera.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.