Meny

01 mar 2017

Pressmeddelande

Startskott för HighFives Digiboard

Nu är HighFive igång och arbetar hårt för att hjälpa bolag i Halland att nå internationalisering via digitalisering, de vill ta med er på sin resa.

HighFive har blivit tilldelade projektmedel för ett omfattande digitaliseringsprojekt som de valt att kalla Digiboard. Deras samverkanspartners kommer från olika typer av organisationer såsom HH innovation AB, SEB, Business Sweden, TEK kompetens samt Region Halland och de ser mixen som viktig för ett lyckat projekt samt för en lyckad rekrytering av bolag till projektet.

Via Digiboard skapas möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras

Startskottet för Digiboard har gått och HighFive är fyllda av entusiasm över att få kicka igång. Bakgrunden till projektet ligger i att de via rapporter kunnat se att svenska företag har en relativt låg digital mognad, och att endast vartannat litet eller medelstort företag har rätt digital kompetens. Orsaken uppges vara brist på personal med relevant kunskap, och svårighet att finansiera en digital strategi.

Vad HighFive vill göra

  • Skapa fler möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras.
  • Under ”pilotstudien” arbeta med 15 stycken företag.
  • Regional fördelning av pilotföretag.
  • Driva ett jämställt projekt i alla avseenden.
  • Paketera en modell för att implementera digitalisering i det strategiska utvecklingsarbetet för ledningsgrupps- eller styrelsearbete.
  • Befästa lyckad digitalisering för utvalda företag via vår modell och driva ett separat case som kan gå i bräschen i Halland.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.