Meny

28 feb 2017

Företagsnyhet

Häng med Eldsbergabygdens Företagarnätverk - det gjorde vi!

Eldsbergabygdens Företagarnätverk är till för dig som är verksam i området kring Tönnersjö, Trönninge, Gullbranna och Eldsberga, eller som känner en tillhörighet med företagarna i området.

I runda slängar så finns cirka 60 procent av Halmstads kommuns företag på landsbygden, alltså utanför Halmstads tätort. Det gäller att ta vara på den kraften och de möjligheter som finns här. Därför pågår nu en förstudie på initiativ av Halmstads Näringslivs AB i samarbete med Halmstads Handelsförening. Syftet är att kartlägga behov och intresse för företagsnätverk på landsbygden, där Eldsberga är ett viktigt område. Förstudien genomförs av Raskov Utveckling AB.  

Nätverket träffas över en frukost cirka en gång per månad. Mötena ger möjlighet att lära känna varandra, skapa samhörighet och lyfta aktuella frågor. Ibland bjuder nätverket in gäster, t.ex. lokalpolitiker och kommunala verksamheter.

Några gånger per år kombineras träffen med studiebesök ute på lokala företag. Den nyligen genomförda Näringslivsdagen på Lilla Böslid var både välbesökt och mycket uppskattad.

Utveckling av nätverket

Denna morgons frukostmöte hölls i Scoutstugan i Eldsberga och deltagarna diskuterade kring hur nätverket ska nå ut till fler, och hur man kan bredda det geografiska upptagningsområdet och vad man vill vi få ut av träffarna. Sammanfattningsvis kom gruppen fram till att mötena gärna ska vara korta och effektiva, att det är viktigt att hålla de utsatta tiderna, att mötena ska vara intressanta, men att det måste finnas utrymme för lite kul också. Det personliga utbytet är viktigt.

Det diskuterades även om möjligheten att nätverka med andra lokala nätverk. Landsbygden har ju många gemensamma utmaningar och möjligheter. Här kan man lära av varandra.

Eldsjälen Christer Meuller berättade även om folkfesten Hjärndagen i Eldsberga den 22-23 juli. Det är femte året den genomförs till förmån för forskning kring Parkinsons sjukdom och stroke.

På mötet deltog Katarina Raskov, Raskov Utveckling AB, Annika Svensson, Eldsbergabygdens Företagarnätverk, Nicklas Augustsson från Trönninge motionscenter, Christer Meuller från Meullers livs Tempo, Jan Hamilton från Stjernarps gods, Jocke Ögren Eldsberga Sotaren, Irene Andreasson, Ebbas café och catering, Åsa Elofsson och Håkan Strömqvist från Halmstads Näringslivs AB.

Resten av vårens program ser ut så här:

  • 21 mars Studiebesök på Gullbrannagården med Ewa och Magnus Bylander
  • 25 april Frukost i Scoutstugan med gäst
  • 23 maj Studiebesök, plats ej bestämt
  • 13 juni Sommaravslutning! Mer information kommer.

Tid är alltid kl. 7.30‐9.00 om inget annat anges.

Företagsnätverk på landsbygen

Halmstads Näringslivs AB och Halmstads Handelsförening har tagit initiativ till en förstudie för att kartlägga behov och intresse för företagsnätverk på landsbygden. Förstudien genomförs av Raskov Utveckling AB som driver företagsnätverket i abonnemangsform. Vilka behov av mötesplatser och nätverk finns i landsbygdsorterna i Halmstads kommun? Hur kan driftsformer och kostnader för deltagande i företagarnätverken se ut? Det är några av frågorna som vi försöker få svar på.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Katarina Raskov, mobil 070‐538 32 82 eller e‐post katarina@raskovutveckling.se
Annika Svensson, mobil 0733‐78 82 91 eller e‐post annika@eldsberga.se

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.