Meny

17 feb 2017

Företagsnyhet

HallandsHamnar Halmstad klättrar på listan över Sveriges bästa logistiklägen 2017

Det är flera spännande ändringar på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen 2017. Halmstad har klivit två steg upp och ligger nu på 9:e plats.

Varje år sedan 2005 har Intelligent Logistik listat Sveriges bästa logistiklägen. Genom åren har listan vuxit från 15 till 25 logistiklägen, samtidigt som kriterierna förfinats. Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till största antalet konsumenter väger tyngst, tillsammans med kvalitet och hållbarhet i regionens samlade infrastruktur. Det gör att orter med containerhamn, närhet till vägtransportstråk och bra järnvägsinfrastruktur får starka positioner i listan.

Vi är stolta och glada över att Halmstad klättrat upp till nionde plats!

 

DE SEX KRITERIER STYR PLACERINGEN

1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt och största möjliga marknad. (25 poäng)

2. Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur
 (Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg, kombiterminaler och paketterminaler). (25 poäng)

3. Samlad logistikyta och volym av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng)

4. Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk och yrkesutbildning och tillgång till arbetskraft. (10 poäng)

5. Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen. (10 poäng)

6. Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar. (10 poäng)

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.