Meny

14 feb 2017

Företagsnyhet

Arla investerar 15 miljoner i mejeriet i Kvibille

Det skulle kunna innebära tio nya jobb under säsong och motsvarar en kapacitetsökning med ungefär 30 procent.

På Kvibille mejeri används hantverksmässiga tillverkningsmetoder i osttillverkningen. De senaste åren har efterfrågan på lagrad ädelost varit större än vad mejeriet kunna leverera. Under 2017 kommer 15 miljoner kronor att investeras för att öka kapaciteten.

- Den hantverksmässiga tillverkningen av ädelost kräver stora ytor för mogning och för lagring. Med denna investering kommer vi att kunna öka produktionen av ädelost med 30 procent. Dessutom får vi möjlighet att presentera nya spännande produkter, säger Kvibilles mejerichef Thelma Banzon.

- Arla investerar under år 2017 cirka 360 miljoner kronor runt om i Sverige. Investeringarna sker i mejerier och andra produktionsanläggningar som ofta ligger ofta i mindre samhällen. Investeringen i Kvibille är en av de satsningar som Arla gör för att utveckla och säkra verk-samheten i Sverige, säger Arla Sveriges vd Patrik Hansson

Kvibille mejeriet grundades 1916. Tillverkningen av cheddarost startade 1928 och ädelosttillverk-ningen år 1932. Samma hantverksmässiga tillverkningsmetod och recept används fortfarande.

- Med denna investering tar vi den Halländska ostpassionen in i nästa generation, avslutar Arlas vd Patrik Hansson. 

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.