Meny

02 feb 2017

Företagsnyhet

Få koll på det land du gör affärer med

Om du och ditt företag ska handla med andra länder gäller det för dig att veta dess lands regler. Det skiljer sig bland annat gällande handelsrelationer och affärskulturen.

För att göra det lättare för företagare har Tillväxtverket tagit fram ett dokument om länders olika marknader. Dokumentet är bra för dig som har planer att börja exportera eller importera med andra länder. Det är även bra för dig som redan har ett företag som exporterar eller importerar att veta hur det fungerar i andra länder.

Dokumentet innehåller kortfattad information om 66 länders marknader. Varje kontinent är representerat av ett eller annat land. Det finns en landöversikt över landets affärskultur och hur du går till väga för att starta en marknad i landet. Det finns även med information om vem du ska kunna kontakta om du har frågor kring det specifika landet. För en del länder finns även information om hur andra har gjort när de har handlat med landet.

Bilden är lånad från Tillväxtverkets dokument och visar de länder som är representerade i dokumentet.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.