Meny

20 jan 2017

Företagsnyhet

Företagstrender för 2017

Företagarna har tagit fram företagstrender för 2017 för samtliga län. Mycket händer i företagssverige, och året har bara börjat.

Företagstrenderna varierar från län till län. Det kan bland annat handla om byggboom, tillväxt, starka innovationer och samarbeten. För Hallands del är trenden under 2017 en bred expansion på olika håll.

Halland står för ett fortsatt starkt arbete med digitaliseringen. Och har ett fokus att få ut fiber till alla i länet. Det sker en miljardinvestering i länet för att få klart all fiberutbyggnad senast 2020.

Det sker även en stor byggboom i hela Halland under året. Det sker såväl i Hylte som i Kungsbacka. Bostäder är den kategori som det byggs mest av. Men det finns dessutom en stor expansion inom logistiksektorn i länet. Det sker en utökning av flera stora lager i Halland. Samtliga trender ger möjligheten till fler jobb under året. Detta gynnar hela länet på alla sätt.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.