Meny

18 jan 2017

Företagsnyhet

Bra klimat på Företagsklimatmötet på Heagård

Den 13 januari bjöd Svenskt Näringsliv och Halmstads Näringslivs AB in till det årliga dialogmötet om företagsklimatet i kommunen. Deltagarna bjöds på intressant information, och inte minst bra möten och diskussioner.

Temat för träffen var "Halmstad växer - Hur möter vi framtiden på ett smart, hållbart sätt? Dagen avslutades med att företagare, politiker och tjänstemän pratade ihop sig om möjligheterna i olika diskussionsgrupper. Resultatet redovisar vi när det har sammanställts. 1000 tack för engagemanget.

Carl Fredrik Graf och Catharina Rydberg Lilja, Halmstads kommun

Carl Fredrik Graf, styrelseordförande för Halmstads Näringslivs AB och Catharina Rydberg Lilja, som för närvarande är tf vd i bolaget, inledde. De talade bland annat om vikten av att utveckla servicen till företagen men tog även upp målet att bli en framgångsrik kommun på alla plan genom att utveckla platsen och öka attraktiviteten. Catharina betonade hur viktigt det är med människorna. Det är de som gör platsen attraktiv. Det är de som fyller den med innehåll.

Anna Gillek Dahlström och Louise Uvenfeldt, Svenskt Näringsliv

Anna Gillek Dahlström från Svenskt Näringsliv jobbar i vanliga fall som regionchef i Jönköping, men idag ryckte hon in för Charlotte Schéle som nyligen varit med om att skapa konkret tillväxt genom en liten bebis. På plats fanns även Louise Uvenfeldt som kommer att vikariera som regionchef för Svenskt Näringsliv Halland under tiden som Charlotte är föräldraledig. Välkommen Louise!

Anna redogjorde för resultatet från senaste enkäten. "- Det här är vad företagen tycker är viktigt att kommunen jobbar med sa hon. Trivs företagen bättre så går det bättre. Tjänstemännens attityder är viktigt. Vi måste lära känna varandra, förstå varandras vardag - från båda håll."

Anna lyfte även exemplet med Rättviks kommun som inte bara är myndighet utan även rådgivande. Kommunikation är viktigt mellan kommun och näringsliv. Att det finns öppenhet, högt i tak och förtroende.

Handläggningstiderna, att det saknas servicegaranti kopplat till leveranssäkerhet samt vikten av rätt sorts fakturering var andra saker som lyftes fram. 

Magnus Kroon, Milega AB

Magnus Kroon har tidigare varit utvecklingschef på Svensk Handel. Men numera är han föreläsare och affärsutvecklare i sitt eget företag, Milega AB.

"- I morse vaknade ungefär 100 000 människor i Halmstad, sa Magnus. De är hungriga, de behöver mat och  kläder och mycket mera."

De här människorna utgör fundamentet till en framgångsrik handel, både på nätet och IRL. Varje individ motsvarar en möjlig köpkraft på 64 000 kronor per år. Det blir mycket pengar. Konsumtionen är med och skapar platsutvecklingen. Då gäller det att fixa bra mötesplatser och attraktiva konsumtionsarenor. Vad är det människan vill ha? Ta reda på det. Leverera det. Digitaliseringen driver på. Hållbarhet är viktigt. Det borde finnas en strategi för hållbar konsumtion. Kanske kan kommunen bli en trendsättare här.

Temat för träffen var "Halmstad växer - Hur möter vi framtiden på ett smart, hållbart sätt? Dagen avslutades med att företagare, politiker och tjänstemän pratade ihop sig om möjligheterna i olika diskussionsgrupper. Resultatet redovisar vi när det har sammanställts. 1000 tack för engagemanget.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.