Meny

13 jan 2017

Företagsnyhet

Besvara enkäten om det lokala företagsklimatet

Svenskt Näringsliv har skickat ut den årliga enkäten om företagsklimatet i Sverige. Enkäten skickas ut till företagare och politiker. Kom ihåg att besvara enkäten om du har fått den skickad till dig.

Genom enkäten vill Svenskt Näringsliv få en bra överblick på det lokala företagsklimatet. Enkäten når ut till 71 000 företag och 13 000 politiker runt om i Sverige. Enkäten har en bred omfattning. Det handlar allt från hur det är att driva företag tillarbetet i den kommunala servicen och kompetensförsörjningen.

Det är viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten. Detta för att statistiken och resultatet ska bli så säker som möjligt. Enkäten är ett bra sätt att höra företagarnas åsikter. Det är även ett sätt för företagaren att kunna påverka. Enkätens upplägg är att få fram företagarnas funderingar. Och går snabbt och enkelt att fylla i.

I början av april stängs möjligheten för att påverka och svara i enkäten. Och den 22 maj publicerar Svenskt Näringsliv resultatet av enkäten på www.foretagsklimat.se. Därefter kan ni sedan hålla er uppdaterade.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.