Meny

09 jan 2017

Pressmeddelande

HFAB och MTA inleder samarbete om närmare 200 lägenheter på Nissastrand

HFAB har för avsikt att producera ytterligare cirka 190 lägenheter på Nissastrand med planerad inflyttning 2019. Idag skriver HFAB och MTA avtal om den första fasen av upphandlingen.

- Vi tycker det är roligt att MTA, som är en lokal aktör, vinner detta uppdrag i nationell konkurrens, säger Ulf Eriksson, fastighetsutvecklingschef på HFAB.

Samarbetet sker i samverkansform och ska bedrivas med öppenhet för alternativa lösningar, metoder och tillvägagångssätt.

Upphandlingen är uppdelad i två faser. Parterna ska under den första fasen genomföra en gemensam projektering med målet att utreda och klarlägga bästa möjliga tekniska och ekonomiska lösning för projektet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att genomföra projektet inom överenskommen tid, kostnad och kvalitet.

Villkoret för att gå vidare till den andra fasen är att den totala entreprenadkostnaden inte överskrider 18 000 kronor per kvadratmeter boarea samtidigt som rambeskrivning och tekniska krav uppfylls. Boarean beräknas till minst 11 100 kvadratmeter och antalet lägenheter i storlekar från 1-5 rum och kök beräknas till cirka 190 stycken.

- HFAB strävar oavbrutet efter att hitta nya upphandlingsformer för att kunna hålla nere byggkostnaderna och i förlängningen hyreskostnaderna. Den här upphandlingen är uppbyggd så att samarbetet avslutas efter den första fasen om den totala entreprenadkostnaden överskrider 18 000 kronor per kvadratmeter boarea, säger Ulf Eriksson avslutningsvis.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.