Meny

02 jan 2017

Pressmeddelande

Angående tillfälligt tillstånd för markupplåtelse

Efter de senaste dagarnas diskussion kring ambulerande försäljning i centrala Halmstad har teknik- och fritidsnämndens ordförande tagit beslut att ge en generell dispens i tre månader.

- Vi vill genomföra en bred medborgardialog kring hur halmstadsborna ser på centrumutvecklingen. Vi kommer att genomföra dialogen digitalt för att få så breda svar som möjligt, säger teknik- och fritidsnämndens ordförande Lars Püss (M).

Vilka förändringar som eventuellt kommer att ske av de nya riktlinjerna för 2017, som antogs i oktober förra året av nämnden beror på vilka synpunkter och förslag som kommer in via medborgardialogen från intressenter och invånare.

Frågan kommer också att diskuteras vid nämndens sammanträde den 30 januari.

- Jag har också tagit beslut att vi inte kommer att ha några invändningar mot polisens beslut att ge dispens kring markupplåtelse från de nya riktlinjerna i tre månader, säger Lars Püss.

Det är polisen som ger tillstånd då det gäller markupplåtelse för ambulerande verksamhet, inte kommunen. Polisens beslut bygger på de riktlinjer som antagits av teknik- och fritidsnämnden.

För mer information kontakta:
Lars Püss, ordförande teknik- och fritidsnämnden (M)
lars.puess@halmstad.se
072-208 56 54

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.