Meny

20 dec 2016

Företagsnyhet

Många missar bidraget Arbetsplatsnära stöd

Många arbetsgivare missar att söka bidraget Arbetsplatsnära stöd. Bidraget finns för att förebygga sjukfall och göra det lättare för de anställda att komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning.

Bidraget Arbetsplatsnära stöd är en utredande insats. Detta menas med att arbetsgivaren får hjälp med att kartlägga behoven för den anställdas arbetsuppgifter. Det gäller även en kartläggning av arbetstiderna. Stödet har också ett fokus på att få de rätta arbetshjälpmedel för den anställda när den kommer tillbaka till arbetet.

Effekten blir större och bättre om det sätts in en insats tidigt i processen av sjukskrivningen och när det är dags att komma tillbaka till arbetet. Bidraget täcker halva kostnaden och är max på 7000 kronor per insats och ges direkt till arbetsgivaren. Detta för att täcka de insatser som krävs för de anställda.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.