Meny

20 dec 2016

Företagsnyhet

Låt dina affärsidéer förverkligas

Det kan vara svårt att få sin affärsidé förverkligad. Det är ännu svårare att få den förverkligad om inte tiden räcker till eller om motivationen saknas. Inkubatorn HighFive använder sig av en modell för att hjälpa entreprenörer med just detta. De kallar den modellen för CarveOut. Har du en idé så kan de koppla ihop dig med en entreprenör som ser till att den blir verklighet!

HighFives roll

Genom att använda sig av modellen CarveOut ser HighFive till så att affärsidéerna når rätt entreprenör. Det kan vara så att företaget som har idén inte har tid med att förverkliga den. Då kan HighFive hjälpa till. CarveOut innebär att man sammanför idégivaren med en extern entreprenör som passar för arbetet. Den nya entreprenören ska ha en bra kunskap som är anpassad för idén. HighFive kommer in i bilden genom att de driver riggningsprocessen, samtidigt som de finns där som en support för den nya entreprenören.

CarveOut

Det sker först en förstudie av idén. Detta görs för att hitta den bäst lämpade entreprenören så att idén kan leva vidare. Efter det sker en riggningsprocess som innebär att idén och den nya entreprenören sätts samman och påbörjar arbetet. Detta leder sedan till att få idén att etableras. När idén har etablerats på marknaden kan det sedan ske en tillväxt.

Ett exempel från verkligheten

365id är ett företag som har använt modellen. Företaget grundades av Johan Hagelin och Gordion AB år 2015. Allt började med att Gordion AB frågade Johan om han kunde utveckla en körkortsscanner. Johan vidareutvecklade idén till en id-scanner som läser av alla olika id-handlingar, och inte endast körkort. Idag fungerar id-scannern på samtliga svenska id-handlingar. Och för tillfället pågår det även en utveckling av scannern för att kunna identifiera Europeiska id-handlingar. Idag är 365id ett väletablerat namn inom säkerhetsbranschen.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.