Meny

14 dec 2016

Pressmeddelande

Halmstads city, stadens hjärta, får ansiktslyft nästa år

Öppnare, flexiblare och elegantare – det är målet när Storgatan nu ska förnyas för att bli en attraktivare gågata. Även Brogatan kommer att byta utseende längs sträckningen vid Stora torg.

– Detta är en fortsättning på förnyelsen av centrum som har hållit på några år med bland annat ombyggnaden av Klammerdammsgatan och Köpmansgatan, säger Anna Melin, landskapsarkitekt på Halmstads kommun.

– Nu står stadens paradgata på tur och vår ambition är att få en öppnare gatubild som är tillgängligare och flexiblare – till exempel ska man kunna ställa i ordning spelplatser för tillfälliga uppträdanden, säger Anna Melin.

Bland annat innebär det att de fasta, stora, fyrkantiga planteringarna kommer att tas bort och ersättas av permanenta träd men också planteringar i stora urnor som kan flyttas efter behov som uppstår.

Vy över "nya" Storgatan

– Vi ska anlägga ett nytt ”golv” och jobbar med granit istället för betong som det är idag. Det ger en exklusivare känsla. Dessutom ska vi få in nya funktioner som sittytor, som vi har väldigt lite av idag. Belysningsen ska förbättras och vi kommer att jobba mycket med ljus på ytor. Kan vi dessutom få till belysningen på fasaderna i samarbete med fastighetsägarna så kommer vi att få en helt annan upplevelse av gaturummet än idag, säger Anna Melin.

Ny offentlig konst kan vi också se fram emot liksom en del cykelställ förstås

Vid Brogatan blir det en ny passage mellan Stora torg och Nygatan och dessutom skapas mer plats utanför butiksentréerna här. Detta gör att torgkänslan sträcker sig ända fram till husfasaderna. Busshållplatserna görs mer estetiska och placeras längs en kortare sträcka än idag.

Ombyggnationen sker i samverkan mellan Halmstads kommun och fastighetsägarna och gynnar både besökare, butiker, restauranger, andra företagare, staden och centrumhandeln.

– Vi planerar för att kunna börja med arbetet under februari eller mars och förhoppningsvis vara klara till semestern. Under byggtiden kommer vi jobba för att framkomligheten till butiker och restauranger blir så bra som möjligt så att handeln kan fungera som vanligt, säger Christer Johansson, projektledare på Halmstads kommun.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.