Meny

13 dec 2016

Företagsnyhet

Halmstad ska utvecklas till regional tillväxtmotor

Halmstads kommun har beviljats över 800 000 kronor av Tillväxtverket till ett projekt som bland annat syftar till att utveckla Halmstad till en regional tillväxtmotor.

Projekt för att utveckla Halmstad som regional tillväxtmotor - det var ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 13 december.

Projektet kommer att pågå under 2017 och det långsiktiga målet är att tydligare sammankoppla Halmstad och dess grannkommuner med Göteborgs- och Öresundsregionen. Halmstad kommer att ha en ledande roll i projektet och vara drivande i utvecklingen som en självklar regional tillväxtnod, som växer både av egen kraft och tillsammans med sina grannkommuner.

– Det här projektet är ett led i arbetet att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av både Halmstad och omkringliggande kommuner längs västkusten. Halmstads geografiska läge ger oss utmärkta förutsättningar att bli ett tydligt centrum för tillväxt och utveckling som kan öka dragningskraften för hela regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Projektet inleds med en workshop i början av nästa år och omfattar förutom Halmstad med grannkommuner även Region Kronoberg samt kommuner i norra Skåne. Därefter planeras ytterligare workshops och möten för att ta fram gemensamma strategier och aktiviteter som utvecklar regionen. Mötesdeltagarna kommer att bestå av politiker och tjänstemän på både region- och kommunnivå, näringslivsrepresentanter, statliga verk och intresseorganisationer.

Bidraget från Tillväxtverket utgör hälften av den totala projektkostnaden. Halmstads kommuns kostnader tas från ordinarie budget. Deltagande kommuner och organisationer bidrar med avsatt tid.

Halmstads kommun går med i nätverket Eurotowns

Halmstad har gått med i Eurotowns, ett nätverk för medelstora (50 000-25 0000 invånare) i Europa. Under dagens möte fick kommunstyrelsen en information kring kommunens medlemskap och vad som är på gång.

Idag är ett tjugotal städer från Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Italien och Spanien med i nätverket. Bland medlemmarna finns Varberg, Gävle och Eskilstuna i Sverige. Europa finns bland annat Ulm i Tyskland, Girona i Spanien och Hastings i Storbritannien.

Närverket syftar till att stimulera samarbete kring olika frågor mellan medlemmarna och det huvudsakliga arbetet sker i olika arbetsgrupper. Idag finns fyra arbetsgrupper kring social inkludering, mobilitet, innovation, kreativ och kulturell utveckling. Arbetet i grupperna sker dels genom internationella kunskapsutbyten och dels genom att starta och driva gemensamma projekt.

För Halmstad som under året lämnade nätverket Union of Baltic Cities innebär medlemskapet att vi behåller och utvecklar möjligheterna till samarbete i Europa. Samarbetet inom Eurotowns skapar möjligheter till ökad kunskap inom viktiga utvecklingsområden för Halmsats kommun. Ett nätverk av den här lite mindre
omfattningen skapar också möjlighet att snabbt hitta samarbetspartners för
projekt inom EU:s stödsystem.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.