Meny

05 dec 2016

Pressmeddelande

Ökning av nya företag i november

Det registrerades 7 364 nya företag i Sverige i november. Hallands län står för 218 av de företagen. Resultatet gör att november blir den näst starkaste månaden de senaste fem åren gällande nyföretagande i Sverige.

November var en bra månad för Hallands län. Jämfört med 191 nya företag under november 2015, startades det 218 nya företag under november 2016. Detta ger en ökning på 14,1 %. Nya företag som drivs som aktiebolag och enskild näringsidkare ökade i antal. Handelsbolagen och kommanditbolagen minskade däremot i antal nystartade företag under november 2016 jämfört med samma period året innan.

November 2016 jämfört med november 2015

Statistiken visar att antalet aktiebolag i Hallands län ökade med 11,4 % under november 2016. Under november 2016 startades det 156 nya aktiebolag. Under samma period förra året hade det startats 140 nya aktiebolag. Företag som drivs av en enskild näringsidkare ökade från 35 företag år 2015 till 50 företag år 2016. Handelsbolagen minskade i antal nya företag från 12 företag till 11 företag. Även kommanditbolagen hade en minskning i antal nya företag. De gick från 4 nystartade företag under november 2015 till 1 nytt nystartat företag under november 2016.

Hela året

Under det hittills gångna året har det startats 62 609 nya företag i Sverige. Detta är en ökning från 2015 när 57 931 nya företag startades. Totalt i hela landet har nyföretagandet ökat med 8,8 %. För Hallands län har 2016 visat en ökning med 4,4 % gällande nyföretagandet. Under år 2015 startades det 1 763 nya företag i Hallands län. Och under 2016 har det hittills startats 1 841 nya företag i länet. Visma Spcs företagsexpert Boo Gunnarsson ser väldigt positivt på nyföretagandet.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.