Meny

28 nov 2016

Företagsnyhet

Glöm inte skicka in din årsredovisning

Nu var det dags igen att skicka in årsredovisningen. En årsredovisning ska in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det är närmare bestämt årsredovisningen för perioden 2015-05-01 – 2016-04-30 som ska skickas in.

Skicka in årsredovisningen

Bolagsverket vill ha in årsredovisningen via post på följande adress:
Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Glöm inte att räkna in postgången i tiden. Årsredovisningen ska vara hos Bolagsverket den 30 november.

Glöm inte att skicka in din årsredovisning i tid. Om den blir försenad tillkommer en förseningsavgift. I vissa fall kan det leda till bokföringsbrott att inte lämna in årsredovisningen i tid.

Om du är sent ute och osäker om årsredovisningen kommer fram i tid med post en kan du mejla dina handlingar till arsredovisning@bolagsverket.se. Skicka handlingarna i PDF-format så att Bolagsverket kan öppna den. Men glöm inte att skicka årsredovisningen med vanlig post samtidigt. Årsredovisningen måste in med posten då den bestyrkta kopia och fastställesintyget måste vara i original.

Att tänka på

Du ska skicka in bestyrkta kopior på årsredovisningshandlingarna i ett sammanhållet dokument. En bestrykt kopia innebär att minst en person har skrivit under kopian och försäkrat att den överensstämmer mer originalet. Det är även viktigt att kopian är undertecknat i original. Med på årsredovisningen ska även ett fastställeintyg finnas med. Detta ska vara underskrivet i original.

Bolagsverket vill inte ha in årsredovisningar som är tryckta på tryckeri eller liknande. Det ska inte finnas en bunden rygg och den ska inte vara i färg. Detta för att det gör det svårare att skanna och kopiera.

Vad som ska finnas med i årsredovisningen

Årsredovisningen ska bestå av en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Gäller det ett större aktiebolag ska även kassaflödesanalys finnas med. I din årsredovisning ska du även ha med en bestrykt kopia av årsredovisningen, fastställesintyg samt eventuellt en revisionsberättelse. Om just du ska ha en revisionsberättelse kan du läsa om på Bolagsverket.se. Direktlänk till årsredovisningsinformation finns till höger.

Se om årsredovisningen kommit in

Genom att skaffa en säker digital brevlåda och e-tjänsten Mina meddelanden från Bolagsverket får du besked när årsredovisningen tagits emot och registrerats. Du kan även se på Bolagsverket.se om din årsredovisning kommit fram

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.