Meny

15 nov 2016

Företagsnyhet

Dags att se över föreningens stadgar

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades den 1 juli 2016. Och nya bestämmelser trädde i kraft. Det är nu viktigt att se över sina stadgar i föreningen så att de inte bryter mot några nya bestämmelser. Om det finns skrivningar som strider mot de nya stadgarna måste detta justeras före 1 juni 2018.

Förändringen i lagen medför en del nya möjligheter för föreningarna. Det finns nu en större möjlighet för att kommunicera ut till medlemmarna via elektronisk kommunikation. Det blir även tillåtet att ändra i föreningens stadgar på en stämma utan att alla medlemmars samtycke. Det finns även en möjlighet att bedriva ett dotterföretag där fler än den ekonomiska föreningen är delägare. Det blir även enklare att bedriva ett mer kooperativt företagande.

Ändringen i lagen om ekonomiska föreningar innebär att merparten av föreningarna måste se över sina stadgar. De föreningar som måste göra stadgeändringar kan justera sina stadgar fram till den 1 juni 2018. I vissa fall kan det krävas två föreningsstämmor för att ändra stadgarna. Det är därför bäst att börja arbetet så fort som möjligt.

Informationskväll

Nu har du möjligheten att gå på en informationskväll om hur du kan göra med dina stadgar. De erjuder information och råd för hur du ska arbeta med dina stadgar. Det är Coompanion Halland som håller i träffen den 24 november i Falkenberg. Anmäl dig senast den 21 november för att få din plats.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.