Meny

10 nov 2016

Pressmeddelande

Förändrade avgifter för tillfällig användning av kommunal mark

Det var ett av dagens ärenden på kommunstyrelsens ledningsutskott.

Ledningsutskottet beslutade vid sitt senaste möte att justera en rad olika taxor för verksamheter och personer som tillfälligt använder kommunal mark. Det kan exempelvis handla om olika typer av evenemang, marknadsföringsaktiviteter, food trucks eller byggverksamhet.

Beslutet innebär bland annat att det kommer att bli dyrare att anordna marknadsföringsevents och annan reklamverksamhet på allmänna platser. Samtidigt kommer avgiften för publika evenemang med fritt inträde att avskaffas. Torghandel eller ytor som inte räknas som allmän plats berörs inte av ändringarna.

Förändringarna av taxorna är en del av kommunens arbete med att skapa en levande stadskärna vilket var ett av de konkretiserade målen i planeringsdirektiv med budget 2016-2018.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.