Meny

01 nov 2016

Företagsnyhet

Med målet att Halmstad ska kunna bli Årets Stadskärna 2020

I en debattartikel berättar Henrik Oretorp, Farhad Badeie och Per Arbin hur Halmstad ska kunna bli Årets stadskärna 2020.

Tänk er en stadskärna som sjuder av liv. Där affärerna erbjuder ett varierat och unikt utbud av varor. En stadskärna där Halmstadbor och besökare njuter av god mat och dryck. En stadskärna där det finns naturliga mötesplatser för människor att umgås på. Helt enkelt en stadskärna som lockar till sig både Halmstadbor och
besökare, året runt. Det är dit vi ska!

I slutet av augusti var vi på besök i Varberg. Där har man lyckats med mycket av detta och som ett bevis för det fick Varberg i år utmärkelsen årets stadskärna. Det är intresseorganisationen Svenska stadskärnor som årligen utser en vinnare.

I Halmstad har vi goda förutsättningar att komma lika långt och ännu längre än i Varberg. Samtidigt har vi en rad utmaningar att klara av på vägen. Vår ambition är att Halmstad självklart ska vinna utmärkelsen Årets stadskärna. Bedömningen vi gör är att det är rimligt att nå dit 2020, men då måste arbetet intensifieras. Ska vi lyckas behöver vi stärka samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och cityföreningen än mer. Inom
kommunen behöver de förvaltningar som berörs av projektet arbeta ännu tajtare tillsammans med cityföreningen och fastighetsägarna.

I Halmstad finns vackra hus, mysiga gator, hemtrevliga torg och närheten till vatten. Och inte minst engagemang. De senaste åren har det dessutom gjorts mycket i arbetet med att utveckla centrum, men mer kan göras. Klammerdammsgatan, Brogatan och Köpmansgatan har rustats upp. På Stora torg har mötesplatser skapats, som har befolkat torget mer. Storgatan står på tur och arbetet börjar ta form. Lilla torg ska sedan omformas till ett trevligt torg fritt från bilar, men innan dess ska ett nytt parkeringshus byggas i närheten.
Bastionen och Norre katts park kommer också utvecklas. Attraktiva och trevliga mötesplatser kommer det alltså finnas gott om.

Det är mycket bra som är på gång i Halmstad och som redan händer. Men det behöver paketeras och
tillsammans behöver vi kraftsamla om vi ska nå vårt mål. Skulle vi nå utmärkelsen är det inte bara ett kvitto på att vi har gjort någonting rätt. Det är väldigt bra marknadsföring för Halmstad. Årets stadskärna 2020 ska bli Halmstad om vi får bestämma.

Henrik Oretorp (C),
kommunråd och ordförande i Stadens hjärta

Farhad Badeie,
ordförande i Halmstad City

Per Arbin,
ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Halmstad

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.