Meny

26 okt 2016

Pressmeddelande

HMS kvartalsrapport 2016

Under det tredje kvartalet nådde HMS nya rekordnivåer både på omsättningen och lönsamheten.

Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 30 % till 687 Mkr (527), vilket även motsvarar en ökning med 30 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 110 Mkr (87), motsvarande en rörelsemarginal på 16 % (17)
  • Orderingången för de första nio månaderna ökade med 174 Mkr till 698 Mkr (524), motsvarande en ökning på 32 % i lokala valutor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 119 Mkr (72)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 75 Mkr (57) och vinst per aktie till 6,44 kr (5,01)
  • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 862 Mkr (683), vilket motsvarar en ökning på 25 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet på rullande tolv månader uppgick till 124 Mkr (105) motsvarande en rörelsemarginal på 15 % (15)

Kvartalet

  • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 254 Mkr (180), motsvarande en ökning på 41 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 55 Mkr (31) motsvarande en rörelsemarginal på 21 % (17)
  • Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 252 Mkr (180)

 

Bilden lånade vi från HMSs kvartalsrapport.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.