Meny

25 okt 2016

Företagsreportage

För Preconal är det glasklart att det första intrycket består

Preconal är företaget som vet att det gäller att hålla fasaden uppe i alla väder. För dem är det glasklart hur viktigt det första intrycket är. Deras arbete kan tyckas ytligt, och det är precis vad det ska vara också. Preconal är nämligen en av Sveriges största entreprenörer och leverantörer av glas-, -aluminium och stålpartier.

Företagarporträttet

Företag: Preconal
Namn: Felicia Nyman, tf HR-chef, Anders Nicklasson, vd.
Grundat: 1966
Verksamhet: Bolaget ska bedriva verkstadsindustri, försäljning och entreprenadverksamhet inom byggbranschen och därvid utveckla, konstruera, försälja, tillverka och montera konstruktioner i metall - huvud sakligen aluminium - och glas såsom dörrar, fönster, fasader, glastak och övriga partier samt bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.  Bolaget ägs av det danska företaget Hansen Group. Systerbolag finns i Danmark, Norge, England, Tyskland och Polen.
Lokalisering: Huvudkontor i Halmstad. Säljkontor i Malmö, Karlstad, Arboga och Stockholm. Produktionsenheter i  Falkenberg, Landeryd och Karlstad.Omsättning 2015/2016: 280 miljoner
Antal anställda: 136, varav 30 på huvudkontoret i Halmstad.
Finns på: Facebook, Linkedin och preconal.se.

Flytt från Falkenberg till Halmstad

I april 2016 flyttade Preconal sitt huvudkontor från Falkenberg till Halmstad, Falkenbergsfabriken är dock kvar i Falkenberg. Flytten var ett noga genomtänkt och strategiskt beslut som motiverades av framtida utvecklingsmöjligheter;

  • Ett attraktivt geografiskt läge.
  • En modern och hållbar arbetsmiljö.
  • Närheten till Högskolan i Halmstad.

Men det är inte helt enkelt att flytta en verksamhet. Det är mycket jobb, och det gäller att inte tappa i försäljning. Nya lokaler öppnar samtidigt upp för nya rutiner och förbättrat arbetssätt. Både Anders och Felicia upplever flera positiva effekter redan efter några månader.

Kompetensförsörjningsfrågan är oerhört viktig

Tack vare det centrala och lättillgängliga läget och närheten till Högskolan med dess ingenjörsutbildningar öppnas nya möjligheter;

  • Fler spontana besök där man frågar efter lediga tjänster.
  • Större tillströmning av jobbansökningar.
  • Samarbeten med Högskolan har startats upp.

"Vi är spända av förväntan på vad samarbetena med Högskolan kan ge oss på lite längre sikt.”

Marknaden växer och Preconal växer med den

Idag har Preconal 15 procent av marknaden inom Sverige. Anders ser världens möjligheter att ta nya marknadsandelar. Det är stor tillväxt på bred front - marknaden beräknas växa med 6 – 7 procent närmaste två åren.

Sedan finns det utmaningar som konjunktursvängningar, globalisering, omorganisationer, ny teknik, sociala och kulturella förändringar och regelförändringar. Allt det måste företaget förhålla sig till. Konkurrensen är stor, men med en vilja av stål kommer man långt.

Engagemang för att växa som arbetsgivare

Vill du locka till dig unga människor måste du engagera sig. Det vet Anders och Felicia, därför var det självklart att gå in som guldpartner till Ung Företagsamhet. Här läggs ju grunden till framtida entreprenörer och medarbetare. Sociala engagemang är dessutom viktigt för att skapa intern stolthet och är ett sätt att stärka varumärket.

Högskolans studenter på ingenjörsutbildningarna inom bygg, projektledning och konstruktion, är en oerhört intressant målgrupp. Felicia och Anders hoppas på bra samarbeten kring projekt- och examensarbeten. Trainee är också ett område som är intressant.

Hur ser framtiden ut för Preconal?

Vår målsättning är att vi om tre år ska omsätta 500 miljoner kronor. Vi har kanske 150-160 anställda. Fler tjejer jobbar hos oss. Vi är en engagerad och attraktiv arbetsgivare. Och vi ska vara studenternas förstaval i såväl projekt som blivande arbetsplats. Alla i och utanför Halmstad ska veta vilka Preconal är.

Bara sedan juni i år har Preconal expanderat med tre tjänster; en juniorprojektledare och två juniorkonstruktörer. Så det ser verkligen lovande ut. Vi ser fram emot att följa Preconal!

Anders och Felicia tipsar!

Vi är glada för det positiva bemötandet och det engagemanget som vi fått från Halmstad Näringslivs AB i samband med flytten till Halmstad. Extra glada är vi för hjälp och support med bygglov för våra skyltar. Vårt tips är att företagare kan ta kontakt med Halmstads Näringslivs AB i alla sorters frågor, stora som små, som rör verksamheten.

På bilden syns Nicklas Simonsson, näringslivsutvecklare på Halmstads Näringslivs AB, Anders Nicklasson, vd på Preconal och Felicia Nyman, tf HR-chef.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.