Meny

25 okt 2016

Företagsnyhet

Fokus på innovativt styrelsearbete i ny avhandling

En välfungerande styrelse är inte alltid synonym med en styrelse som skapar de bästa förutsättningarna, för utveckling av innovationer i små och medelstora bolag. Det visar Daniel Yar Hamidi, forskare i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och Högskolan i Borås, i sin avhandling ”Governance for Innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms”.

Daniel Yar Hamidis forskning handlar främst om vilken roll ordförandeskapet i styrelsen i små och medelstora företag spelar för att företaget ska utvecklas innovativt.

– Min utgångspunkt är att man vet för lite om ordförandens roll i små och medelstora bolag. Det mesta som har sagts om ordförandeskapet berör de stora bolagen, ofta i ett amerikanskt sammanhang. Och handlar mycket om de strukturella faktorerna. Det finns med andra ord ett stort behov av att titta på styrelsearbetet ur ett nytt, vetenskapligt perspektiv, säger Daniel Yar Hamidi.

Avhandlingens resultat visar att ordförandens kunskap, erfarenhet, ledarskap, och beteende spelar en viktig roll för små och medelstora företags utveckling och innovationsgrad. Resultaten ger även praktiska och applicerbara tips och råd för att förbättra och utveckla styrelsearbetet.

Bilden lånade vi från Högskolan i Halmstads webbplats.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.