Meny

24 okt 2016

Pressmeddelande

Stena Nordic Recycling Center invigs i Halmstad den 26 oktober

Den 26 oktober invigs Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. En 80 fotbollsplaner stor återvinningsanläggning som med moderna och effektiva processer gör det möjligt att på ett hållbart sätt återvinna mer material, framför allt metaller, från industrin, hushåll och samhället i stort.

Den nya anläggningen, som blir en av Europas modernaste, är utvecklad i nära samarbete med kunder och partners bland annat från bilindustrin. Med nya unika processer återvinns mer användbara råvaror ur till exempel bilar, vilket medför att det nu är möjligt att nå EUs krav på att återvinna varje bil till 95 procent.

- Satsningen på Stena Nordic Recycling Center innebär helt nya möjligheter för oss och våra kunder. Vi kombinerar beprövad teknik med nya innovationer vilket till exempel innebär en högre återvinningsgrad på de fordon som rullat klart på våra vägar, något som gagnar producenter, ägare och oss återvinnare, säger Kristofer Sundsgård VD Stena Recycling AB.

Årligen återvinner Stena Recycling hundratusentals bilar och andra komplexa produkter. Det fina med den nya tekniken som installerats i Stena Nordic Recycling Center är att det nu går att få fram fler råvaror som går vidare till smältverk, gjuterier och andra industrier i Sverige och i övriga världen. Materialen får ett nytt liv igen i nya produkter.

Även stora mängder elektronik kommer att återvinnas i den nya anläggningen. Elektronik innehåller värdefulla metaller och ädelmetallåtervinningen som byggs blir den största i Europa.

- Den automatiserade processen är toppmodern med den bästa kombinationen av nya innovationer och beprövad teknik. TV-apparater, datorer och annan elektronik mals ner och materialen delas upp i hög hastighet. Kapaciteten är 110 000 ton per år, säger Rasmus Bergström, VD Stena Technoworld, som ansvarar för elektronikåtervinningen.

Halmstad är redan i dag ett viktigt nav för flera av Stenas verksamheter och Stena Nordic Recycling Center förstärker ytterligare närvaron på orten.

- Halmstad ligger bra till på flera sätt. Vi använder järnvägen och hamnen för att avlasta vägtransporterna och läget gör att vi även kan behandla material från övriga Norden. Vi samlar också en unik kompetens avseende framtidens återvinning och för vår framtida utveckling, säger Kristofer Sundsgård, VD Stena Recycling.

Stena Nordic Recycling Center invigs den 26 oktober av Dan Sten Olsson, huvudägare och koncernchef i Stenakoncernen, och Hallands läns landshövding Lena Sommestad.

Stena Recycling AB 
Stena Recycling AB gör återvinning till en hållbar affär. Med mer än 1 000 engagerade medarbetare i Sveriges ledande återvinningsbolag skapar vi varje dag långsiktiga lösningar för såväl våra kunder som för samhället i stort. Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.