Meny

24 okt 2016

Företagsnyhet

Ditt företag kan få ekonomiskt stöd för forsknings- och utvecklingsinsatser

Små och medelstora företag kan ansöka om FoU-checkar för att köpa in extern kompetens. Kompetensen ska vara ny för företaget

Almi Halland och Region Halland genomför under 2016 ett projekt som vänder sig till halländska företag som söker stöd för specifika forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på forskning.

FoU-checkar ska användas för att, genom vetenskaplig kunskap och kompetens, utveckla nya varor, tjänster och processer i bolaget. Målsättningen med stödet är att skapa konkurrensfördelar och på sikt ökade marknadsandelar för bolagen som erhållit stödet.

Vem kan söka?
Det här är kriterierna för företag som kan söka:

  • Stor tillväxtpotential
  • Verksamheten skall ha bedrivits i minst 2 år
  • Minst två heltidsanställda utöver ägare
  • Det måste finnas försäljningsintäkter
  • Bolagets ekonomi ska vara ordnad

FoU-checken finansierar hälften av insatsen, upp till 250 000 kronor. Resten betalar ditt företag i form av tid och pengar.

Kontakta Johan eller Conny på Almi Halland
Johan Norinder, johan.norinder@almi.se
Conny Nilsson, conny.nilsson@almi.se
Telefon: 0771-55 85 00

Bilden har vi lånat från Almi Hallands webbplats.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.