Meny

17 okt 2016

Företagsnyhet

Innovativa idéer sökes

Behöver ditt kooperativa företag hjälp med potentialen av en idé om en produkt eller tjänst? Vill ni se vad idén kan åstadkomma innan den når marknaden? Du har nu som ett kooperativt företag möjligheten att ansöka om innovationscheckar hos Coompanion Halland.

Kooperativa företag med mellan 3 och 250 anställda kan ansöka om innovationscheckar. Checken kan vara på upp till 100 000 kronor. Och ge företaget möjlighet att vidareutveckla en idé. Möjligheten till att checken finns är att nya produkter ska kunna nå marknaden. Stödet som checken ger företaget ka vara att undersöka innovativa och nya affärsmodeler, nya produkter och tjänster samt processer.

Vad kan checken ge

Checken ska användas till externa tjänster som köp av extern hjälp från högskolor eller privata konsulter. Det går även att använda checken till att ta fram nya strategier och se vad det finns för behov i samhället. Checken får däremot inte användas för den ordinarie verksamheter i organisationen.

Krav för att ansöka

Det finns krav för de som ska ansöka om innovationscheckarna. Följande krav har Coompanion Halland valt att sätta ut.
  • Kooperativt företag med mellan 3 och 250 anställda
  • Minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning
  • Betydande nettoomsättning
  • Kooperativet får ej befinna sig på ekonomiskt obestånd
  • Kooperativet ska ej tidigare erhållit en innovationscheck eller IP-check samt ej fått annan finansiering på mer än 50 000kr från VINNOVA de senaste 5 åren
Passar detta in på dig? Ansök redan nu hos Coompanion Halland i länken till höger.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.