Meny

14 okt 2016

Pressmeddelande

Ny stark forskningsmiljö ska bidra till ökad samverkan

I den nya forskningsmiljön samlas forskning inom exempelvis funktionella material, elektronikproduktion, biomedicinska hälsoperspektiv, grön innovation, framtidens energiförsörjning och hållbar utveckling.

Högskolan i Halmstad stärker förutsättningarna för samarbete och nytta för samhälle och industri genom att skapa en ny forskningsmiljö: Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan söker även examensrätt på forskarnivå, kopplat till den nybildade forskningsmiljön.

Den nya forskningsmiljön bildas genom att de tidigare forskningsmiljöerna Maskinteknisk produktframtagning (MTEK) och Bio- och miljösystemforskning (BLESS) organiseras i en gemensam forskningsmiljö under namnet Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (The Rydberg Laboratory for Applied Sciences, RLAS).

Bakgrunden till sammanslagningen är att svara upp mot samhällets ökade krav på tillämpbar forskning och skapa samlad kompetens för att möta de framtida utmaningarna för samhälle och industri. Ur ett internationellt perspektiv finns även en efterfrågan på mer interdisciplinär forskning och ett starkt behov av en mer integrerad syn på naturvetenskap och teknik.

Samhällsrelevant forskning

Högskolan i Halmstad har sedan tidigare forskarutbildning inom hälsa och livsstil, informationsteknologi och innovationsvetenskap. Med den nya forskningsmiljön som bas skapas förutsättningar för forskarutbildning inom ett fjärde område.

– Genom att organisatoriskt sammanföra forskarna inom området kommer ännu mer spännande och samhällsrelevant forskning att kunna utvecklas. RLAS möjliggör forskning, utbildning och samverkan som både är oerhört viktig för vårt samhälle, och nydanande på många sätt, säger Anna Cregård, chef för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, där den nya forskningsmiljön organisatoriskt hör hemma.

Rent praktiskt får forskarna bättre möjligheter att utveckla sitt nära samarbete.

– Med vårt interdisciplinära perspektiv på forskning finns bra synergieffekter inom exempelvis funktionella material, elektronikproduktion, biomedicinska hälsoperspektiv, grön innovation, framtidens energiförsörjning och hållbar utveckling. I ett bredare perspektiv har forskningen stor potential att skapa viktiga mervärden för samhället genom tekniska och naturvetenskapliga innovationer, säger Ann Bremander, föreståndare för RLAS.

 

Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.