Meny

13 sep 2016

Företagsnyhet

Positiva småföretagare i Halland enligt Småföretagarbarometern

Nyligen presenterades den årliga Småföretagarbaromtern från Swedbank, Sparbankerna och Företagarna. Och det var soliga nyheter.

Hallands småföretagare är några av landets mest positiva. Optimismen inför det kommande året pekar på fler jobb, mer investeringar och ökande orderböcker.

Det är inga stora orosmoln på småföretagarnas himmel. De som finns handlar till stor del om oro för utvecklingen i omvärlden, rädsla för ökade skatter och svårigheterna med att få tag på arbetskraft.

Artikeln i sin helhet finns på Hallandsposten.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.