Meny

07 sep 2016

Företagsnyhet

Projektet för yrkeskompetenta med upphållstillstånd har dragit igång

Yrkeskompetenta människor som fått uppehållstillstånd ska kunna få en snabbare väg in på den halländska arbetsmarknaden. Nyligen gick startskottet för det nya projeket "Ökat arbetskraftsutbud för näringslivet i Halland" där målet är att se till att sammanlagt minst 60 nyanlända i Varberg, Falkenberg och Halmstad kommun under det kommande året ska få ett jobb.

Yrkeskompetenta människor som fått uppehållstillstånd ska kunna få en snabbare väg in på den halländska arbetsmarknaden. Kanske hittar du din nya medarbetare här...

Nyanlända yrkeskompetenta arbetssökande ska matchas med företag i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Detta projekt utförs i nära samarbete med Halmstads kommun som också är projektägare, Arbetsförmedlingen, Halmstads Näringslivs AB, Marknad Varberg, Falkenbergs Näringsliv AB, Västplåt, MA Gruppen, Klövern och många fler aktörer från det halländska näringslivet. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen i Halland.

Förhoppningen är att skapa en expressväg för yrkeskompetenta nyanlända in på arbetsmarknaden, baserat på arbetsgivarnas villkor och behov.

- Vårt uppdrag är att stödja den enskilde nyanlände så att hens tid till etablering i samhället och arbetsmarknaden blir så kort som möjligt. Genom att ta på oss en utbildande, coachande och stöttande roll, där vi finns till för både arbetsgivarna och de nyanlända arbetssökande, så hoppas vi kunna uppnå detta, säger Alban Quitaku, Framtidssteget AB.

Projektet syftar också till att förbättra integrationen på arbetsmarknaden och att förebygga diskriminering och utestängning på grund individens bakgrund. Utbildning av entreprenörskap ska integreras i projektet för att uppmuntra till eget företagande. Befintliga egenföretagare fungerar som mentorer till deltagare som ser entreprenörskap som det mest intressanta alternativet.

Bilden där Framtidsstegets vd, Houda Axelsson, syns har vi lånat från Framtidsstegets sida på Facebook. Tack!

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.