Meny

07 sep 2016

Pressmeddelande

Flygtrafik mellan Halmstad och Stockholm är viktigt för Halmstads framtid

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att anta samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande angående rapporten ”Mer flyg och bostäder”.

Det var ett av ärendena som behandlades på den 6 september på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Anders Sundström utsågs i december 2014 till statlig samordnare av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet och lämnade i mars över sin slutrapport ”Mer flyg och bostäder”. Rapporten redovisar bland annat slutsatser som att Arlandas kapacitet måste öka och att Bromma flygplats läggs ner efter år 2038. Därför behövs en omfattande utbyggnad av Arlanda med nya anslutningar.

– Tillgången till bra kommunikationer är en väldigt viktig fråga för Halmstad men det viktiga för oss är inte att det är just Bromma vi landar på utan att det går att ta sig till Stockholm, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Halmstad är en av de tre orter som nämns i utredningen där det för närvarande endast finns ett flygbolag på Bromma. Halmstads kommun har därför beretts möjlighet att yttra sig över rapporten och har gjort det i nära samarbete med Region Halland.

Halmstads kommuns yttrande syftar framförallt till att statens helhetsansvar är att lösa frågan om flygkapacitet i hela landet, och inte bara att lösa frågan om flygkapaciteten i huvudstaden. Det behöver finnas möjligheter att nå Stockholm med flyg från hela Sverige trots planer på höghastighetståg. Man menar också att Bromma flygplats måste fortsätta fungera väl fram till en eventuell nedläggning år 2038.

Halmstads kommun vill även markera att utbyggnad av Arlanda inte får ske på bekostnad av finansiering och genomförande av andra viktiga infrastrukturprojekt i Sverige.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.