Meny

06 sep 2016

Pressmeddelande

Klart för permanent restaurang vid Fisktorget i Halmstad

Den planerade restaurangen vid Fisktorget fick under tisdagens grönt ljus av kommustyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Beslutet innebär att det kan komma att byggas en permanent restaurang på torget där det idag ligger en tillfällig restaurang och en fiskaffär.

Det var ett av ärendena som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Klart för permanent restaurang vid Fisktorget
Den planerade restaurangen vid Fisktorget fick under tisdagens grönt ljus av kommstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Beslutet innebär att det kan komma att byggas en permanent restaurang på torget där det idag ligger en tillfällig restaurang och en fiskaffär.

– Nu har vi gjort ett snabbt omtag enligt kommunfullmäktiges önskemål, så att restaurang Tillsammans kan få vara kvar och dessutom får möjlighet att utvecklas, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Henrik Oretorp (C).

Den nya detaljplanen innebär att den tillfälliga restaurangen rivs och ersätts av en ny permanent byggnad där verksamheten kan drivas året runt. Innan restaurangen kan byggas kommer kommunen att stabilisera kajen på torget som idag är i dåligt skick. Den nya restaurangen kommer också att byggas så att den inte skadas av en eventuell översvämning. Dessutom ingår anpassning av torgytan så att tillgängligheten förbättras och ger allmänheten bättre tillgång till torget.

– Att vilja vända staden mot vattnet är för mig en självklarhet. Därför är Fisktorget är en viktig del i att utveckla både Hamngatan men också hela Nissanstråket, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Ps: Den passande bilden lånade vi på Halmstads Näringslivs AB av vår granne - Destination Halmstad.
Tack för det.

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.