Meny

30 aug 2016

Företagsnyhet

Anmäl ditt företag till Almis tillväxtprogram för unga företag

Programmet vänder sig till nyckelpersoner i unga företag, 2 - 6 år gamla, med stor tillväxtpotential. Ambitionen bör vara en tillväxt på 100 procent. Målet är att ge stöd för att organisera tillväxten och för att undvika tillväxtens fällor

Programmet ger tillgång till affärsrådgivare, experter och beprövade metoder för utveckling och tillväxt. Framför allt ger programmet inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra företagare i liknande situationer.

Almi vänder sig till nyckelpersoner i unga företag med stor tillväxtpotential. Ambitionen bör vara en tillväxt på 100 procent. Målet är att ge stöd för att organisera tillväxten och för att undvika tillväxtens fällor. Vid avslutat program har deltagande företag bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets tillväxtplaner. Företagarna har lärt sig ett förhållningssätt, utvecklat färdigheter och fått verktyg för att leda ett företag i tillväxt.

Tillväxtprogrammet pågår under maximalt 1 år.

Innehåll i korthet

Detta Tillväxtprogram är specialanpassat för företag som står inför sin första stora tillväxtresa. Programmet genomförs i flera faser. Först görs en gemensam grundlig analys av ditt företag och nuläge. Till hjälp finns moderna verktyg i kombination med erfarna tillväxtrådgivare och externa experter. Det läggs vikt vid att under hela processen ha en gemensam syn på företaget och affärsmodellen med hjälp av Canvas affärsmodellering. Utifrån nuläget planeras ditt önskeläge. Vad krävs för att nå dina uppsatta mål? Programmet innefattar ett flertal träffar i expertnätverket och med Almis rådgivare.

För att delta i Tillväxtprogrammet krävs följande:

  • Deltagarna är villiga att lägga ner mycket tid på utvecklingsarbete.
  • Företaget har en tydlig tillväxtpotential på minst 100 procent.
  • Ambition att göra en rejäl tillväxtsatsning.

Intresserad? Kontakta en rådgivare!

Länkar och relaterat material

Mer information om Tillväxtprogrammet hittar du på Almis webbplats

Rådgivning i Halland: Johanna Ekberg 
Rådgivningsansvarig
Affärsrådgivare
035-15 38 12, 070-547 22 76
johanna.ekberg@almi.se

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.