Meny

15 aug 2016

Företagsnyhet

Det finns pengar att hämta för verifiering av nya energiinnovationer

Energimyndigheten utlyser 20 miljoner kronor för verifiering av nya energiinnovationer. Projektförslag som har potential att bidra till omställningen av energisystemet genom tillförsel av förnybar energi eller energieffektivisering välkomnas i utlysningen. Sista ansökningsdag är den 20 september.

Utlysningens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas. Utlysningen riktar sig till svenska små och medelstora företag (SMF) och enskilda forskare och innovatörer.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energissystemet. Det innebär att den ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att ta innovationen närmare och förbereda den inför kommersiell fas. Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund, och därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Innovation kan här avse teknik, produkt eller tjänst.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.