Meny

10 aug 2016

Företagsnyhet

Tips! Sök affärsutvecklingscheckar för internationalisering!

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd inför internationalisering. Syftet med affärsutvecklingscheckar är att bidra till en hållbar tillväxt i ert företag. Checkarna gör det därför lättare för ditt företag att snabbare nå nya internationella marknader.

Internationalisering innebär att ta steget ut på en internationell marknad, det vill säga förberedelsen fram till import eller export. Vill du börja sälja dina varor eller köpa något från utlandet kan affärsutvecklingschecken vara ett hjälpmedel att nå nya marknader.

Checkarna riktar sig till företag som:

  • Har 2-49 anställda.
  • Har en omsättning på minst 3 miljoner kronor
  • Har en ekonomi i ordning
  • Har en befintlig produkt/tjänst som ska internationaliseras


Vad kan jag söka stöd för?

  • Köp av tjänst
  • Resekostnader (max 20 procent av totala kostnader)
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan jag söka?

  • 50 000 - 250 000 kronor. Du kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar ditt företag.

Hur ansöker jag?

  • Ansökan görs till regionerna, det vill säga länsstyrelser och regionförbund eller andra aktörer där du är verksam. Det är olika tider för ansökan i olika regioner, kontakta din region.

Länkar och relaterat material

Tillväxtverkets webbplats

Mer information om affärsutvecklingscheckarna

I Halland är det Almi som hjälper till.

Kontakta:
Conny Nilsson
Telefon: 035-15 38 17
E-post: Conny Nilsson

Johan Norinder
Telefon: 035-15 38 30
E-post:Johan Norinder

Almi Hallands webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.