Meny

08 aug 2016

Företagsnyhet

Emma Christensson är ny samordnare för Halmstads kommuns tillståndslots

Emma har varit med i tillståndsteamet sedan starten. Nu har hon tagit över arbetet med att lotsa entreprenörer rätt bland kommunens tillstånd.

Starta ett bed & breakfast, utöka sin restaurangverksamhet eller öppna en tandvårdsklinik – ärendena som kommer till tillståndslotsen är skiftande. Här får företagare hjälp med de tillstånd som krävs för att göra verklighet av sin idé.

När det handlar om flera olika tillstånd för en verksamhet, bjuder representanter från de olika förvaltningarna – tillståndsteamet – in till ett gemensamt möte. Det är en service som förenklar för både företagare och tillståndshandläggare, och har därför blivit väldigt uppskattad av alla berörda.

8 augusti tog Emma Christensson över rollen som samordnare av tillståndslotsen. I dag är hon alkoholhandläggare på socialförvaltningen och kommer att dela sin tid mellan sin nya och gamla tjänst.

– Det har varit ett spännande arbete att vara med i tillståndslotsens uppbyggnad och utveckling. Lotsen är som en brygga mellan kommunens förvaltningar och näringslivet som jag tycker är viktig att värna om. Halmstad är en företagarkommun och kommunal myndighetssamordning i företagsärenden är en viktig del för att främja utvecklingen av ett välmående näringsliv. Jag känner mig hedrad att nu få ta över och tillsammans med tillståndsteamets handläggare föra utvecklings- och förbättringsarbetet vidare. Jag tror att vi med rätt förutsättningar kan arbeta aktivt och effektivt med att förenkla och förbättra för företagare i kommunen och ser med spänning fram emot att ta mig an den utmaningen, säger Emma.

Den Emma tar över efter är Torsten Rosenqvist, som blir tillförordnad chef för samhällsbyggnadskontoret. Så här säger han om att lämna över stafettpinnen:

– Jag ser tillbaka på en trevlig utveckling av tillståndslotsen. Vi har tillsammans utvecklat ett bra arbetsätt och ständigt strävat efter förbättring i våra processer för att kunna stödja våra kunder gemensamt på bästa sätt. Det blir naturligtvis vemodigt att inte delta i det löpande lotsarbetet mer, men Emma har goda förutsättningar att täcka upp för mig med sin bakgrund i myndighetsarbetet på socialförvaltningen, i kombination med erfarenhet kring utvecklingsarbete med bland annat e-tjänster och allmän serviceinsikt.

Text: Hanna Engqvist, Halmstads kommun.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.