Meny

05 aug 2016

Företagsnyhet

Vill du på ett trovärdigt sätt visa på det ni gör för hållbarhet i ert företag?

Behöver du hitta fler aktiviteter som ni kan börja driva för att göra än mer än idag men hittar inte rätt och kan behöva goda råd? Hur kan ni kommunicera trovärdigt utan risk för “Green-Wash” internt och externt? Nu finns ett nytt och unikt sätt för företagare i Halland att vinna mer på hållbarhetsarbete.

Bakgrund

Det finns en mängd med olika projekt och standardiseringar för att öka hållbarheten i olika branscher men ingen överblick vad ett SME-företag kan göra för samlade insatser idag. Vi har samlat många av dem och viktat dem i hur stor effekt de har och hur mycket det krävs för att genomföra dem; 1 – 2 – 3 poäng. Syftet är att sporra företagen att göra mer och mer mellan åren. Inte att primärt tävla mot andra utan att förbättra sitt eget arbete och kommunikation av dessa effekter. Vi vill även öka synligheten gällande de aktiviteter som företaget genomför och hur de arbetar med hållbarhet. Detta stödjer i nu med att ge ett samlat betyg en gång om året för de som vill vara med. Här stödjer vi företag i att kommunicera sina åtgärder och framgångar genom en listning på vår hemsida, digital plug-in till din hemsida samt dekal el diplom som möter din kund och personal.

Aktiviteter

På projekt-webben hittar du en beskrivning av de möjliga åtgärder som kan värderas. Den är inte heltäckande men ett urval av de vanligaste åtgärderna som går att verifiera och bedöma. Det går att föreslå ytterligare åtgärder om du önskar. Alla underlag bedöms av en grupp med kompetenser från Almi Halland, EMC, Marknadsföreningen i Halland, MiH, Länsstyrelsen i Halland, SEE U Halmstad AB, Sydsvenska Handelskammaren, Connect Väst och TEK.

Lansering

Vi lanserar projektet först i Halmstads kommun men alla företag är välkomna att anmäla sitt hållbarhetsarbete för bedömning från start under augusti. Den 6 oktober lanserar vi projektet på Hallands Marknadsförenings frukostmöte som brukar locka ca 250 personer. Under 2017 kommer vi att sprida detta till fler kommuner i Halland.

Projektet får stöd av Region Halland och Halmstad Näringslivs AB i första steget.

Länkar och relaterat material

Hållbara Hallands webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.