Meny

13 jul 2016

Företagsnyhet

Coompanion Halland har beviljats nytt projekt - sociala innovationer

Region Halland har beviljat Coompanion Halland ett utvecklingsprojekt. Utlysningen fokuserade på projektidéer som stöttar inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Social Innovation Halland – beviljat utvecklingsprojekt!

HållbaraCoompanion Halland har beviljats ett av 17 utvecklingsprojekt av Region Halland. Utlysningen fokuserade på projektidéer som stöttar inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning. Vårt projekt syftar till att bidra till kunskapshöjning och inspiration kring sociala innovationer, liksom att bidra till en ökat intresse för möjligheterna kring sociala innovationer.

Vi vill genomföra projektet för att sätta begreppen sociala innovationer och samhällsentreprenörskap i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Vi vill jobba med kunskapshöjande aktiviteter, testa modeller och skapa samverkan för att ge bättre förutsättningar för att sociala innovationer och samhällsentreprenörskap ska kunna bli en del i verktygslådan för att kunna möta aktuella samhällsutmaningar i Halland. En viktig del av projektets genomförande är att koppla samman aktiviteterna med akademin för att arbeta med metodutveckling som byggs utifrån forskning och effektmätning av de insatser som prövas.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.