Meny

09 jul 2016

Företagsnyhet

Innovationscheck till Halmstadföretaget Inejden!

Det Halmstadbaserade arbetsintegrerande sociala företaget Inejden beviljades i våras en Innovationscheck om 100.000 kr. Har ditt företag en spännande idé som kan lyftas av 100 000 kronor? Då kan du också ansöka!

Så här beskriver Injeden själva sin idé

”Inejden vill med konceptet Språngbräda för långtidsarbetslösa möjliggöra för personer från målgruppen att på konsultbasis utföra kvalificerad administrativa uppdrag till små- och medelstora företag inom tjänsteområdet Back office.

Med hjälp av Innovationschecken ska tjänsten produktifieras och med stöd av ideella mentorer ska målgruppen beredas möjlighet att arbeta 100 % av sin egen förmåga på uppdrag av företag med behov av Back office-tjänster. Konceptet Språngbräda för långtidsarbetslösa skapar ett nytt sammanhang där personer från målgruppen kan möta företag utifrån andra förutsättningar än att vara ”arbetssökande”.”

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.