Meny

07 jul 2016

Pressmeddelande

Projektet ”Ökat arbetskraftsutbud för näringslivet i Halland” beviljas pengar

Länsstyrelsen i Hallands län beviljar projektet ”Ökat arbetskraftsutbud för näringslivet i Halland” 900 000 kronor. Syftet med projektet är att erbjuda meningsfulla praktikplatser, provanställningar och tidsbegränsade anställningar till nyanlända arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

​”Ökat arbetskraftsutbud för näringslivet i Halland” är ett samarbetsprojekt mellan Halmstad kommun, Framtidssteget AB, Företagarna, Arbetsförmedlingen samt näringslivsbolagen i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Projektet ska baseras på relationsbyggande och långsiktiga insatser där både näringsliv och andra aktörer i Halland ska vara drivande och delaktiga. Förhoppningen är att skapa en express-väg för yrkeskompetenta nyanlända in på arbetsmarknaden, baserat på arbetsgivarnas villkor och behov.

- Vårt uppdrag är att stödja den enskilde nyanlände så att hens tid till etablering i samhället och arbetsmarknaden blir så kort som möjligt. Genom att ta på oss en utbildande, coachande och stöttande roll, där vi finns till för både arbetsgivarna och de nyanlända arbetssökande, så hoppas vi kunna uppnå detta, säger Alban Quitaku, Framtidssteget AB.

Projektet syftar också till att förbättra integrationen på arbetsmarknaden och att förebygga diskriminering och utestängning på grund individens bakgrund. Utbildning av entreprenörskap ska integreras i projektet för att uppmuntra till eget företagande. Befintliga egenföretagare fungerar som mentorer till deltagare som ser entreprenörskap som det mest intressanta alternativet.

Projektet startar i augusti 2016.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.