Meny

29 jun 2016

Företagsnyhet

Käcka checkar att söka från Almi för att utveckla och förnya ditt företag

Vill du utveckla ditt företag? Små och medelstora företag i Halland kan nu ansöka om bidrag till konsulthjälp för företagsutveckling. Utvecklingschecken kan vara på högst 150 000 kronor och 50% medfinansiering från bolaget själv krävs. Syftet med utvecklingschecken är att öka konkurrenskraften hos de halländska företagen genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse som på sikt kan skapa nya arbetstillfällen.

Vilka företag kan söka?

Utvecklingscheckar kan beviljas för externa konsultinsatser som innebär vidareutveckling och förnyelse av ett eller flera företag som gemensamt söker stöd av konsulttjänster om:
Företaget/företagen är svenskregistrerade och har sitt huvudsäte i Halland
Företaget/företagen har max 250 anställda
Utvecklingscheckar kan användas till:
Produkt- och tjänsteutveckling
Internationalisering och annan marknadsutveckling
Kompetens-/organisationsutveckling nödvändig för företagets/företagens omställning

Hur stort är stödet?

Utvecklingschecken får som mest täcka 50 % av konsultkostnaden och får högst uppgå till
150 000 kronor. Utbetalning av bidraget sker efter hela konsultinsatsen har genomförts och redovisats.

Kontakta Johan eller Conny på Almi Halland
Johan Norinder, johan.norinder@almi.se
Conny Nilsson, conny.nilsson@almi.se

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.