Meny

28 jun 2016

Pressmeddelande

Lyxproduktsbranschen väljer Halmstadföretaget DH Solutions lösning

En av världens största vin- och spritproducenter inom lyxproduktsbranschen har valt DH Solutions unika ärendehanteringssystem DH Anti-counterfeit för att bekämpa piratkopiering av deras produkter.

Koncernen, med säte i Paris, har ett centralt team bestående av fem BPM (Brand Protection Managers). Teamet ansvarar för att skydda dess varumärken med hjälp av partners och nätverk världen över. De förfalskade produkterna kan bestå av exempelvis återfyllda eller förfalskade flaskor med falskt innehåll och problemen skiljer sig åt mellan olika märken/produkter samt geografiska områden. Under 2014 hanterades 300 ärenden av BPM-teamet. Generellt är piratkopierad alkohol ett stort problem i världen och skördar många offer.

Tidigare hanterades kundens ärenden i skilda verktyg men i takt med ökande volym, ökade också behovet av ett överskådligt ärendehanteringssystem där all information fanns centraliserad. När företaget såg DH Anti-counterfeit systemet insåg man att det överensstämde med de krav man hade. I början av 2016 togs beslut om systemet och går nu i Juli i drift med systemet över hela världen.

Joakim Gustafsson, VD DH Solutions, menar att man står inför en spännande tid framöver med flera stora internationella kunder som visat intresse för lösningen.

"- Vår lösning är unik på marknaden och mycket anpassningsbar. Ordern är en i raden av beställningar som visar på att stora multinationella organisationer i helt olika branscher finner vår lösning central för deras framgång eftersom den förbättrar arbetsflöden, vilket sparar tid och pengar genom effektivare processer. Samarbetet är mycket spännande och ett kvitto på att vi kan hjälpa både våra små lokala som stora internationella kunder med IT-drift och att förbättra sin verksamhet".

Sedan 1972 har DH Solutions i Halmstad hjälpt sina kunder att använda IT för att förenkla och underlätta deras dagliga verksamhet. Vår styrka ligger i att kombinera lång branscherfarenhet med stort tekniskt kunnande och en kundfokuserad strategi. "Att skapa kundnytta som genererar bättre affärer - det här är vår syn på smarta IT-lösningar”. Eller, som vi säger i vår slogan: ”Smarta IT-lösningar för bättre affärer!”

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.