Meny

28 jun 2016

Företagsnyhet

Låt företaget växa med EU-medel

Finns det pengar att hämta för näringslivet när det gäller EU-bidrag? Kan man få hjälp? Svaret är ja på båda frågorna. EU:s programperiod 2014-2020 erbjuder stora bidragsmöjligheter. Det finns olika sätt att få del av medlen. Du exempelvis ta kostnadsfri hjälp av ENN, och kan du gå på ett EU-seminarium.

2016 öppnades många nya stöd för ansökningar inom exempelvis energieffektivisering, kompetensutveckling, utlandsetableringar, investeringar, produktutveckling och teknikutveckling. Ett nytt stöd är Klimatklivet som satsar 600 miljoner kronor på att minska utsläppen av växthusgaser.

Stödrådgivaren Näringslivets EU-Byrå AB arrangerar praktiska seminarier EU-finansiering. Du får hjälp av experter som finns på plats under seminariedagen, och du får höra om företag som lyckats få bidrag för teknikutveckling, forskning, kompetensutveckling, investeringar, utlandsetableringar mm. Föreläsare är Lars Wiezell och Fredrik Wahlberg.

Den 29 september har EU-Byrån ett seminarium i Halmstad om EU-stöd. Halmstadföretagare erbjuds att delta till halva priset. (ord 6 900 kr exkl moms, nu 3 450 kr exkl moms). OBS! Erbjudandet gäller om du hänvisar till att du sett på Halmstads Näringslivs AB:s hemsida eller läst om det i vårt nyhetsbrev. Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast 20 september till Agneta Borg på Näringslivets EU-Byrå AB, 08-555 922 63, 0709-58 26 65, agneta@eu-byran.se.

HMS är ett av företagen som använt sig av EU-byrån

- Vi på HMS blev kontaktade av EU-Byrån i samband med att vi var inne i en period då vi etablerade dotterbolag på olika platser i världen berättar Gunnar Högberg, CFO & IR Manager på HMS. Jag gick på ett seminarium och såg möjligheterna att söka EU-pengar till en förstudie gällande etablering i Indien. Vi fick hjälp att ansöka och det gav en viss kostnadstäckning till inledande resor för att sondera marknaden. Detta var 2010 och idag har vi ett dotterbolag i Pune i Indien så det gick ju bra.

Men man ska tänka på att det gäller att ha framförhållning när man ska söka EU-bidrag. Det är klokt att ta hjälp av experter om man inte har den kompetensen in house. Det finns ju pengar att söka inom ett antal olika områden, bland annat kompetensutveckling – något som jag har informerat vår HR-avdelning om.

HMS är ett av våra fantastiska företag i Halmstads kommun. Företaget grundades 1988 av Nicolas Hassbjer och Staffan Dahlström. Båda två med bakgrund som utvecklingsingenjörer från Högskolan i Halmstad. HMS utvecklar och tillverkar mjukvara och hårdvara för industriell kommunikation. Produkterna ansluter automationsenheter såsom t ex robotar, sensorer, generatorer och motorer till olika industriella nätverk och styrsystem. På HMS hittar du många av världens främsta experter inom industriell kommunikation och Remote Management. Idag finns koncernen över hela världen med cirka 460 anställda. Av dessa finns närmare 200 på huvudkontoret i Halmstad. Omsättningen 2015 låg på 702 miljoner kronor. Det går bra för HMS!

Länkar och relaterat material

Kostnadsfritt stöd till svenska företag; EU-finansiering, information och rådgivning, förmedling av internationella affärskontakter och service vid teknik- och forskningssamarbeten.
Enterprise Europe Network EEN:s webbplats

Den 29 september har EU-Byrån ett seminarium i Halmstad om EU-stöd. Halmstadföretagare erbjuds att delta till halva priset. (ord 6 900 kr exkl moms, nu 3 450 kr exkl moms).

OBS! Erbjudandet gäller om du hänvisar till att du sett på Halmstads Näringslivs AB:s hemsida eller läst om det i vårt nyhetsbrev. Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast 20 september till Agneta Borg på Näringslivets EU-Byrå AB, 08-555 922 63, 0709-58 26 65, agneta@eu-byran.se.
EU-Byråns webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.