Meny

27 jun 2016

Pressmeddelande

Storsatsning på forskning som hjälper företag att ta smarta beslut

SeMi är ett samarbete mellan Högskolan och Halmstads Energi och Miljö (HEM), Öresundskraft, HMS Networks, Alfa Laval, Sydpumpen samt EasyServ Sweden. Den totala satsningen är drygt 20 miljoner kronor. Utöver 12 miljoner kronor som KK-stiftelsen tilldelar SeMi under fyra år, investerar även företagen och Högskolan resurser i samarbetet.

Att analysera all information som samlas in är svårt för många företag. Det nya forskningsprojektet SeMi handlar om automatisk analys av data, så att företag i flera olika branscher ska kunna fatta bättre beslut. Högskolan i Halmstad får ytterligare 12 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att utveckla profilerad forskning som stärker lärosätets internationella position.

System för exempelvis fjärrvärme kan konfigureras på otroligt många olika sätt. Det gör att det är svårt att med enklare verktyg upptäcka om systemen fungerar optimalt eller inte. Genom att utveckla metoder och algoritmer som kan övervaka flera system samtidigt kan ”normala beteenden”-mönster tas fram. Dessa kan sedan genom självövervakning upptäcka avvikelser eller symptom på att något inte står rätt till.

Allt fler företag visar intresse för att bättre lära sig att analysera och tillvarata all den information de samlar in.

– Informationen kan användas till att få mer pålitliga system. Genom att tidigt upptäcka avvikelser kan system uppdateras eller bytas när det verkligen behövs, vilket gör dem mer effektiva. Det sparar tid och pengar för både företagen och samhället, säger professor Antanas Verikas, projektledare för SeMi.

Projekt lär av varandra

Kärnan i SeMi (Självövervakning för innovation – meta-ramverk för gruppbaserad självövervakning) är att arbetet bygger på en synergi mellan tre olika delprojekt och företag inom olika branscher med liknande utmaningar. Delprojekten kommer att drivas parallellt för fjärrvärme, industriella nätverk respektive värmepumpar. Dessa projekt kommer att kunna lära från varandra och möjliggöra byggandet av ett metaramverk – ett generellt ramverk som är användbart för många företag – som kan stödja utveckling av många olika slags självövervakande system i framtiden.

SeMi är ett samarbete mellan Högskolan och Halmstads Energi och Miljö (HEM), Öresundskraft, HMS Networks, Alfa Laval, Sydpumpen samt EasyServ Sweden. Den totala satsningen är drygt 20 miljoner kronor. Utöver 12 miljoner kronor som KK-stiftelsen tilldelar SeMi under fyra år, investerar även företagen och Högskolan resurser i samarbetet.

– Det är mycket glädjande att Antanas och hans forskargrupp fått projektet beviljat. Det stärker lärosätet nationellt och internationellt, och bidrar kraftfullt till utvecklingen av Högskolans profileringsområde ”Smart Cities and Communities”, säger Magnus Bergquist, programchef för KK-miljön Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad.

KONTAKTA
Antanas Verikas, antanas.verikas@hh.se
Magnus Bergquist, 035-16 76 78, magnus.bergquist@hh.se

Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.